Reklamacje

Sposób złożenia reklamacji

Reklamacje można składać drogą mailową przesyłając wymagane dokumenty na adres mailowy reklamacje@ambro.pl lub w formie papierowej na adres Ambro Express Sp. z o.o. Sp. K. Dział Reklamacji, ul. Przemysłowa 18, 62-731 Przykona.

Prosimy o dołączenie do reklamacji wszystkich, niezbędnych dokumentów, które pozwolą na sprawne przeanalizowanie Państwa zgłoszenia.

Co zrobić w przypadku stwierdzenia szkody w przesyłce?

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w przesyłce należy niezwłocznie spisać protokół szkody. Protokół powinien zostać spisany w możliwie najszybszym terminie od daty odbioru przesyłki oraz powinien być poświadczony podpisem kuriera.

Dla szkód stwierdzonych przy odbiorze przesyłki, protokół powinien zostać spisany od razu w obecności kuriera.

Jeśli uszkodzenie zostało stwierdzone po odbiorze przesyłki, należy skontaktować się z Ambro Express w celu zamówienia podjazdu kuriera celem spisania protokołu szkody. Kuriera można wezwać do spisania protokołu szkody nie później, niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia przesyłki.

t: +48 503 509 200           e-mail: bok@ambro.pl

Po sporządzeniu protokołu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty i przesłać je do działu reklamacji Ambro Express reklamacje@ambro.pl

Dokumenty wymagane do złożenia reklamacji:

Powód złożenia reklamacji Wymagane dokumenty
Uszkodzenie przesyłki
 • formularz reklamacyjny
 • protokół szkody
 • zdjęcia przesyłki przedstawiające uszkodzoną zawartość oraz opakowanie zewnętrzne
 • dowód potwierdzający wartość towaru
 • list przewozowy
Zaginięcie przesyłki
 • formularz reklamacyjny
 • zdjęcia przesyłki umożliwiające identyfikację towaru
 • dowód potwierdzający wartość towaru
 • list przewozowy
Nieterminowość
 • formularz reklamacyjny
 • list przewozowy
Błędnie naliczona opłata
 • formularz reklamacyjny
 • list przewozowy
 • dokument, w którym opłata została błędnie naliczona
Brak zwrotu należności
 • formularz reklamacyjny
 • list przewozowy
Inne
 • formularz reklamacyjny

Dokumenty do pobrania:

Formularz reklamacyjny Protokół szkody

Termin na złożenie reklamacji

Wszelkie zgłoszenia należy wnosić w możliwie krótkim terminie od daty zaistnienia zdarzenia. Terminy na złożenie dokumentacji są różne w zależności od rodzaju reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Dział reklamacji Ambro Express stara się maksymalnie skrócić czas na udzielenie odpowiedzi na Państwa zgłoszenie reklamacyjne. Istotne jest, aby złożona reklamacja zawierała wszystkie wymagane dokumenty. Termin na wydanie decyzji reklamacyjnej wynosi maksymalnie 30 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów reklamacyjnych.

Kontakt z działem reklamacji

Z działem reklamacji Ambro Express mogą się Państwo skontaktować drogą mailową, kierując swoje zapytanie na mail reklamacje@ambro.pl

Ważne informacje

 • Złożenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku uregulowania należności wobec przewoźnika.
 • Brak dostarczenia odpowiednich dokumentów powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 • Korespondencja związana z reklamacją jest prowadzona drogą mailową na adres mailowy podany w formularzu reklamacji.
 • W celu usprawnienia procesu reklamacji, prosimy o przesyłanie dokumentów w czytelnej formie.
 • W przypadku złożenia reklamacji istotne jest, aby w polu roszczeń klienta (formularz reklamacji) wpisać kwotę adekwatną do powstałej szkody.
 • Dane podane w formularzu reklamacyjnym powinny być zgodne z listem przewozowym.
 • Jako dokument potwierdzający wartość przesyłki Ambro Express uznaje: paragon, fakturę, umowę kupna-sprzedaży, kosztorys naprawy, potwierdzenie przelewu za dany towar, skan z aukcji internetowej. Oświadczenie ceny nie jest akceptowane.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta,tel. 503 509 200