Palivový příplatek

Palivový příplatek je příplatek za vnitrostátní a mezinárodní přepravu, který se připočítává k základní čisté ceně každé zásilky. Palivový příplatek platný ve společnosti Ambro Express je uveden níže.

1. PALIVOVÝ PŘÍPLATEK S ÚČINNOSTÍ OD 1.7.2022

Sazba palivového příplatku činí 25 %.

2. PALIVOVÝ PŘÍPLATEK PLATNÝ OD 1.4.2022 DO 30.6.2022

Sazba palivového příplatku činila 22 %.