STÍŽNOSTI

Stížnost můžete podat prostřednictvím online formuláře stížnosti
Přejít na formulář

Co mám dělat, když v zásilce zjistím poškození?

Co mám dělat, když v zásilce zjistím poškození?

Pokud je v zásilce zjištěno poškození, je třeba neprodleně sepsat protokol o poškození. Protokol by měl být sepsán co nejdříve od data převzetí zásilky a měl by být potvrzen podpisem kurýra.

V případě poškození zjištěného při převzetí zásilky by měl být protokol sepsán ihned za přítomnosti kurýra.

Pokud je poškození zjištěno po převzetí zásilky, je třeba kontaktovat společnost Ambro Express, aby zajistila příjezd kurýra a podepsání protokolu o poškození. Kurýra lze vyzvat k sepsání protokolu o škodě nejpozději do 7 dnů ode dne doručení.

Po sepsání protokolu je třeba vyplnit všechny potřebné dokumenty a vyplnit online reklamační formulář nebo jej zaslat na reklamační oddělení Ambro Express reklamacje@ambro.pl

Dokumenty potřebné k podání stížnosti

Důvod pro podání stížnosti
Požadované dokumenty
Poškození zásilky / chybějící část
 • reklamační formulář*
 • protokol o poškození
 • fotografie zásilky ukazující poškozený obsah a vnější obal
 • doklad potvrzující hodnotu zboží
 • nákladní list
Ztracená zásilka
 • reklamační formulář*
 • fotografie zásilky umožňující identifikaci zboží
 • doklad potvrzující hodnotu zásilky
 • nákladní list
Pozdní doručení
 • reklamační formulář*
 • nákladní list
Nesprávně vypočtený poplatek
 • formulář stížnosti*
 • nákladní list
 • doklad, ve kterém byl poplatek chybně vypočten
Vrácení nebylo provedeno
 • reklamační formulář*
 • nákladní list
Další
 • reklamační formulář*

*Reklamační formulář můžete vyplnit online kliknutím ZDE
*Ambro Express si vyhrazuje právo vyžádat si další dokumenty, pokud se ukáže, že jsou pro vyřízení stížnosti nezbytné.

Lhůta pro podání stížnosti

Všechny stížnosti musí být podány co nejdříve po datu události. Lhůty pro předložení dokumentace se liší v závislosti na typu stížnosti.

Doba vyřízení stížnosti

Oddělení stížností společnosti Ambro Express se snaží co nejvíce zkrátit dobu potřebnou k vyřízení Vaší stížnosti. Je nezbytné, aby podaná stížnost obsahovala všechny požadované dokumenty. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci je maximálně 30 dní od data doručení kompletních podkladů k reklamaci.

Důležité informace

 • podání stížnosti nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit dopravci,
 • nepředložení příslušných dokumentů má za následek ponechání stížnosti bez vyřízení,
 • korespondence související se stížností se zasílá e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři,
 • pro usnadnění vyřízení stížnosti zašlete dokumenty v čitelné podobě,
 • při podání stížnosti je důležité uvést do kolonky stížnosti zákazníka (reklamační formulář) částku odpovídající vzniklé škodě,
 • údaje uvedené v reklamačním formuláři by měly být v souladu s nákladním listem,
 • jako doklad potvrzující hodnotu zásilky Ambro Express akceptuje: účtenku, fakturu, kupní smlouvu, odhad opravy, potvrzení o zaplacení zboží, sken z internetové aukce. Prohlášení o ceně se nepřijímá.
V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na zákaznický servis.

Formulář stížnosti

01. Odesílání

02. Kontaktní údaje

03. Podrobnosti o reklamované zásilce

04. Důvod pro podání stížnosti

05. Obsah zásilky

06. Popis situace

07. Jméno zákazníka

08. Přílohy

Přetáhněte soubory do tohoto okna
Přetáhněte soubory do tohoto okna
Přetáhněte soubory do tohoto okna