REKLAMACJE

Reklamację możesz złożyć przez internetowy formularz reklamacyjny
Przejdź do formularza

Co zrobić w przypadku stwierdzenia szkody w przesyłce?

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w przesyłce należy niezwłocznie spisać protokół szkody. Protokół powinien zostać spisany w możliwie najszybszym terminie od daty odbioru przesyłki oraz powinien być poświadczony podpisem kuriera.

Dla szkód stwierdzonych przy odbiorze przesyłki, protokół powinien zostać spisany od razu w obecności kuriera.

Jeśli uszkodzenie zostało stwierdzone po odbiorze przesyłki, należy skontaktować się z Ambro Express w celu zamówienia podjazdu kuriera celem spisania protokołu szkody. Kuriera można wezwać do spisania protokołu szkody nie później, niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia przesyłki.

Po sporządzeniu protokołu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty i wypełnić internetowy formularz reklamacji lub przesłać je do działu reklamacji Ambro Express reklamacje@ambro.pl

Dokumenty wymagane do złożenia reklamacji

Powód złożenia reklamacji
Wymagane dokumenty
Uszkodzenie przesyłki
 • formularz reklamacyjny*
 • protokół szkody
 • zdjęcia przesyłki przedstawiające uszkodzoną zawartość oraz opakowanie zewnętrzne
 • dowód potwierdzający wartość towaru
 • list przewozowy
Zaginięcie przesyłki
 • formularz reklamacyjny*
 • zdjęcia przesyłki umożliwiające identyfikację towaru
 • dowód potwierdzający wartość towaru
 • list przewozowy
Nieterminowość
 • formularz reklamacyjny*
 • list przewozowy
Błędnie naliczona opłata
 • formularz reklamacyjny*
 • list przewozowy
 • dokument, w którym opłata została błędnie naliczona
Brak zwrotu należności
 • formularz reklamacyjny*
 • list przewozowy
Inne
 • formularz reklamacyjny*

*Formularz reklamacyjny wypełnisz internetowo klikając TUTAJ
*Ambro Express zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dodatkowe dokumenty, jeśli okaże się, że są one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Termin na złożenie reklamacji

Wszelkie zgłoszenia należy wnosić w możliwie krótkim terminie od daty zaistnienia zdarzenia. Terminy na złożenie dokumentacji są różne w zależności od rodzaju reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Dział reklamacji Ambro Express stara się maksymalnie skrócić czas na udzielenie odpowiedzi na Państwa zgłoszenie reklamacyjne. Istotne jest, aby złożona reklamacja zawierała wszystkie wymagane dokumenty. Termin na wydanie decyzji reklamacyjnej wynosi maksymalnie 30 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów reklamacyjnych.

Ważne informacje

 • złożenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku uregulowania należności wobec przewoźnika,
 • brak dostarczenia odpowiednich dokumentów powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania,
 • korespondencja związana z reklamacją, jest prowadzona drogą mailową na adres mailowy podany w formularzu reklamacji,
 • w celu usprawnienia procesu reklamacji, prosimy o przesyłanie dokumentów w czytelnej formie,
 • w przypadku złożenia reklamacji istotne jest, aby w polu roszczeń klienta (formularz reklamacji) wpisać kwotę adekwatną do powstałej szkody,
 • dane podane w formularzu reklamacyjnym powinny być zgodne z listem przewozowym,
 • jako dokument potwierdzający wartość przesyłki Ambro Express uznaje: paragon, fakturę, umowę kupna-sprzedaży, kosztorys naprawy, potwierdzenie przelewu za dany towar, skan z aukcji internetowej. Oświadczenie ceny nie jest akceptowane,
 • w przypadku, gdy płatnik chce złożyć reklamację w imieniu odbiorcy, odbiorca musi wypełnić oraz przesłać na adres reklamacje@ambro.pl oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do składania reklamacji. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta

Formularz reklamacyjny

01. Zgłaszający

02. Dane kontaktowe zgłaszającego

03. Dane reklamowanej przesyłki

04. Powód złożenia reklamacji

05. Zawartość przesyłki

06. Opis sytuacji

07. Nazwa Klienta

08. Załączniki

Przeciągnij i upuść pliki do tego okna
Przeciągnij i upuść pliki do tego okna
Przeciągnij i upuść pliki do tego okna